Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                       

REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

W ramach zadań realizowanych w poddziałaniu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” - projekt „Wiedza, którą otrzymam w latach szkolnych zaowocuje w przyszłości”, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bąkowicach uczestniczyły w różnorodnych zajęciach. Te, które rozwijają uzdolnienia i poszerzają wiedzę, prowadzone są w ramach klubów. W listopadzie realizowano:

- Klub matematyczny - uczniowie poznali niedziesiątkowe systemy liczenia: dwójkowy, trójkowy i piątkowy. Ćwiczyli zapisywanie w innych systemach liczb podanych w systemie dziesiątkowym.

- Klub małego ekonomisty - uczniowie wyszukiwali w Internecie informacje na temat historii pieniądza, tworzyli w programie Excel proste budżety domowe.

- Klub języka niemieckiego -  młodsi uczniowie poznali świat zwierząt domowych i dzikich. Podczas gier i zabaw utrwalali alfabet niemiecki. Starsze grupy zajmowały się tematami związanymi z domem i wyposażeniem mieszkania. Podczas zajęć przyswoili wiedzę gramatyczną dotyczącą przyimków, liczby pojedynczej i mnogiej.

- Klub języka angielskiego - najmłodsi opanowali podstawowe słownictwo dotyczące kolorów i liczb. Grupa z klas II i III doskonaliła słownictwo dotyczące zwierząt tworząc zilustrowany słownik. Najstarsza grupa opanowała słownictwo różnych kategorii tworząc elektroniczny słownik języka angielskiego.

- Klub przyrodniczy - uczniowie poszerzali wiedzę przyrodniczą rozwiązując krzyżówki i testy. Dowiedzieli się, w jaki sposób zapobiegać groźnym chorobom. Wykonywali obserwacje mikroskopowe hodowanego pantofelka. Poznali zasady zdrowego odżywiania oraz układali jadłospis zdrowych posiłków.

- Klub informatyczny - uczniowie obu grup ćwiczyli wstawianie i formatowanie na stronie WWW tekstu i grafiki. Poznali zasady tworzenia i tworzyli hiperłącza tekstowe na stronie WWW zapisanej w obsługiwanym komputerze i zapisanej na serwerze internetowym.

Drugi typ zajęć prowadzonych w ramach tego projektu to zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Uczniowie na bieżąco doskonalili swoje wiadomości i umiejętności z materiału, którego nauka sprawia im trudności. Wyrównują braki w wiedzy i na zajęciach obowiązkowych mogą na bieżąco uczestniczyć w realizacji nowych zagadnień i tematów.

W tym miesiącu odbyły się również warsztaty psychologiczne i pedagogiczne prowadzone przez specjalistów z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Namysłowie.

Zrealizowano po sześć godzin warsztatów we wszystkich grupach wiekowych, na których uczniowie wyrabiali umiejętność prawidłowego komunikowania się, poznawali zasady, normy i reguły funkcjonowania jednostki w grupie, uczyli się rozpoznawać i nazywać własne emocje oraz przeciwdziałać zachowaniom agresywnym.

Wszystkie zajęcia odbywają się na bieżąco, według ustalonego wcześniej planu, a tematyka jest zgodna z programami.

wstecz